Website này được Công ty VT TRUST quản lý. Khi mỗi khách hàng truy cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của Quý khách cùng với các thông tin khác mà Quý khách cung cấp.  Các thông tin này được cung cấp qua những  email Quý khách gửi cho chúng tôi, hoặc các thông tin Quý khách điền khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ. Việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi.

Thông tin được thu thập thông qua website sẽ giúp chúng tôi:
• Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của Spacervn
• Giải đáp thắc mắc khách hàng
• Cung cấp cho Quý khách thông tin về các sản phẩm mới nhất.
• Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website
• Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
Chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của Quý khách cho bất kỳ đối tác thứ ba nào. Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép Quý khách có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của Quý khách.

Khi Quý khách gửi thông tin cá nhân của Quý khách cho chúng tôi, Quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho Quý khách. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của Quý khách được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Quý khách. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyên Quý khách không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

Spacervn có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Quý khách đã đồng ý rằng, khi Quý khách sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là Quý khách đã thừa nhận,  đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó Quý khách nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách.