Dia lot ghe ke thep

Dĩa được làm từ thép tấm hoặc bê tông để đở các viên kê hoặc ghế kê thép không bị lún trên nền đất, đá