Công ty Trách nhiệm Hữu hạn VT TRUST là doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm tiên tiến trong lãnh vực xây dựng. Bên cạnh đó, công ty VT TRUST mong muốn mang đến kiến thức mới trong Xây dựng với mong muốn góp phần phát triển công nghệ Xây dựng ở Việt nam.

 

TẦM NHÌN:

" Trở thành doanh nghiệp được yêu thích trong lãnh vực sáng tạo phục vụ xây dựng tại Việt nam"

 

SỨ MỆNH:

" Mang đến những kiến thức và sản phẩm tiên tiến trong lãnh vực xây dựng đến với công trình"

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 

" Sáng tạo, Uy tín, Chất lượng, Liên tục phát triển"