Hộp tạo rỗng cho sàn bê tông cốt thép

Hộp rỗng bằng nhựa để đặt bên trong kết cấu sàn Bê tông cốt thép. Với việc sử dụng hộp SBOX, sàn bê tông cốt thép sẽ có thể làm việc với nhịp lớn, có một bề mặt dưới bằng phẳng nhưng đồng thời giảm bớt tải trọng bản thân của sàn.